Dr n. med. Magdalena Sylwia Kamińska została przewodniczącą PTP Oddział w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance Pani dr n. med. Magdalenie Sylwii Kamińskiej i gorąco liczymy na owocną współpracę.
Wybory w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, Oddział w Szczecinie.
W dniu 28.02.2023 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział w Szczecinie. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata 2017-2023 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Przeprowadzono wybory nowych władz Zarządu. Przewodniczącą PTP Oddział w Szczecinie została dr n. med. Magdalena Sylwia Kamińska a vice-przewodniczącą – dr n. zdr. Anna Maria Cybulska. Funkcję skarbnika pełnić będzie dr n. zdr. Katarzyna Kęcka, a funkcję sekretarza – dr n. zdr. Edyta Tracz.