29.03.2023 – Zebranie szczecińskiego oddziału PTG

Zapraszamy na zebranie szczecińskiego oddziału, które odbędzie się 29 marca (środa) o godzinie 17:00 w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16 w Sali nr 40. Pierwsza część naszego spotkania będzie otwarta dla publiczności, wykład wygłosi nasza koleżanka dr Magdalena Kamińska (liczba miejsc ograniczona – osoby chętne do udziału w wykładzie prosimy o przesłanie maila na adres rafal.iwanski@usz.edu.pl). W drugiej części poruszymy sprawy dotyczące naszego oddziału oraz przedstawione zostaną informacje od zarządu głównego PTG.

Program spotkania (około 2 godziny):

1. Wykład dr n. med. Magdaleny Kamińskiej pt. Nowoczesne trendy w opiece nad osobami starszymi z sarkopenią i zespołem słabości – gerontotechnologia w kontekście poprawy jakości życia. 

2. Sprawozdanie z konferencji

3. Informacja o projekcie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia pn.: “Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

4. Informacja o stanowisku Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych.

5. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy również do udziału w konferencji współorganizowanej przez nasz oddział pt. Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, która odbędzie się 22-23 marca on-line.

Poniżej przesyłamy link do strony konferencji oraz link z dostępem do spotkania. Wystarczy w dzień konferencji kliknąć w link aby dołączyć do wydarzenia.

https://silvereconomy.com.pl/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_3TuaWrjIFi-K1-dCuTKH3iVdhOdua5qgUnULx9lBes1%40thread.tacv2/1678130834092?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%2251184075-2c9a-4684-a5d9-5609d7a03273%22%7d