Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości

W dniach 18-19 października odbędzie Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości. Celem konferencji jest:

  1. Diagnoza w zakresie problematyki potrzeb i oczekiwań osób 65+
  2. Wypracowanie rozwiązań służących optymalizacji działań nakierowanych na  pomyślne starzenie się i optymalne przeżywanie starości
  3. Prezentacja inter- i multidyscyplinarnego dorobku i wiodących problemów gerontologii społecznej.

Konferencję organizuje: Akademia WSB: Katedra Pedagogiki, Katedra Transportu i Informatyki, Odział terenowy PTP w Dąbrowie Górniczej, UTW Akademii WSB. Wydarzenie odbędzie się w Akademii WSB przy ul. Cieplaka 1C Dąbrowie Górniczej, w Audytorium Maksimum. Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym.

Link do strony konferencji: https://wsb.edu.pl/interdyscyplinarna-konferencja-miedzynarodowa-problemy-integracji-w-przestrzeni-publicznej-i-indywidualnej-osob-65-rozwiazania-z-przyszlosci

Źródło: strona internetowa WSB w Dąbrowie Górniczej