Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”

Instytut Nauk Medycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

oraz

 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Medyczno-społeczne aspekty opieki

nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”

 

Chełm, 31 maja 2022 roku

godz. 15:30

Patronat honorowy:

JM Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

 

Miejsce konferencji:   Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie

konferencja odbędzie się w wersji zdalnej

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Współczesna opieka medyczna
  2. Opieka społeczna i aspekty psychologiczne
  3. Zespół interdyscyplinarny – aspekty praktyczne
  4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  5. Człowiek chory – aspekty interdyscyplinarne
  6. Sesja studencka

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów

Planowana jest również sesja studencka

OPŁATY:

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 maja 2022 roku

Ważne terminy:

– do 24 maja 2022 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję

31 maja 2022 roku – konferencja

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń:

konferencja.pielegniarstwo@pwszchelm.edu.pl 

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie skanu podpisanej klauzuli RODO.

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane w II komunikacie osobom zgłaszającym udział w konferencji.

UWAGA:

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD.

Prosimy nie przesyłać streszczeń wystąpień.

Materiały do pobrania:

Poster

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI