Polecamy artykuł pt. Information and Communication Technologies as a Source of Customer Value…

Polecamy uwadze artykuł Pani Profesor Ewy Frąckiewicz pt. Information and Communication Technologies as a Source of Customer Value in the Context of Balancing the Positions of Younger and Older Consumers, który został opublikowany na łamach czasopisma Sustainability.

Artykuł wskazuje na podobieństwa i różnice między dwiema grupami wiekowymi tj. mniej niż 60 lat oraz 60 i więcej, w sposobie oceny i użytkowania ICT jako źródła wartości dla klientów-nabywców towarów i usług, które to oferty w coraz większym stopniu są zdigitalizowane. Źródła wartości zostały określone w obszarach: rodzaju i częstotliwości korzystania/niekorzystania z ICT, korzystania z ICT jako źródła informacji, wykorzystania ICT w procesie zakupu towarów i usług oraz obecnej i przyszłej roli ICT w życiu klientów różnych grup wiekowych.