Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Marketingu i Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu SzczecińskiegoKatedrą Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66 zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym interdyscyplinarnym seminarium online pt. “Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna”, które odbędzie się 25 marca 2021 roku. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams, do którego prześlemy Państwu link z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Mamy nadzieję, że seminarium będzie doskonałą okazją wymiany poglądów, a także stanie się przyczynkiem do powstania publikacji łączącej naukowców różnych dziedzin i dyscyplin zainteresowanych badaniami w obszarze srebrnej gospodarki. Osoby zainteresowane przygotowaniem tekstu do publikacji i/lub wystąpieniem z komunikatem prosimy o przesłanie propozycji tematu wraz ze streszczeniem (do 250 słów) do 15 lutego 2021 roku na adres Przewodniczącego  PTG o/Szczecin: rafaliwanski@wp.pl.

Obszary tematyczne:

  1. Zmiany demograficzne a gospodarka lokalna i regionalna.
  2. Struktura i budowa srebrnego rynku.
  3. Innowacje a starzenie się społeczeństwa.
  4. Kultura, turystyka, edukacja oraz rozrywka dla i tworzona przez seniorów.
  5. Prawa osób starszych i administracja przyjazna seniorom.
  6. Zdrowie, ochrona zdrowia, profilaktyka, promocja zdrowia.

Autorzy propozycji tekstów do publikacji, po pozytywnej ocenie Rady Programowej, otrzymają informacje nt. formalnych zasad ich przygotowania. Termin przesłania gotowych opracowań: 21.05.2021 r. Publikacja ukaże się w postaci monografii Wydawnictwa Akademii Sztuki w Szczecinie (20 pkt. za rozdział według stanu na grudzień 2020) w formie pdf open access, co daje szanse jej szerokiej dostępności. Wysokość opłaty wnoszona przez Autora/ów jednego rozdziału wynosi 600 zł. Informacje dotyczące konta zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji tutaj.