Epidemia COVID-19 a seniorzy

W ostatnich dniach w związku z epidemią COVID-19 pojawiło się wiele dokumentów prezentujących stanowiska różnych instytucji.

Alzheimer Europe opublikowało stanowisko odnośnie zapobiegania dyskryminacji pacjentów z otępieniem w zakresie dostępu do właściwej opieki w warunkach obecnej epidemii. Polecamy zapoznań się informacjami z w linku poniżej.

https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Our-opinion-on/Triage-decisions-during-COVID-19-pandemic.

WHO wydało zalecenia odnośnie postępowania zapobiegawczego w placówkach opieki długoterminowej i domach opieki. Dokument do pobrania  WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng

Ponadto światowe stowarzyszenie IAGG zwróciło się o rozpowszechnienie listy stron z linkami odnoszącymi się do informacji na temat COVID-19. Do pobrania IAGG letter
IAGG zwróciło się z prośbą o informowanie o działaniach podejmowanych w różnych krajach na rzecz ochrony osób starszych przed infekcją wirusem SARS-CoV-2. Informacje proszę przesyłać na adres IAGG European Region Secretariat secretariat@iagg-er.eu. lub adres: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl   jeśli są w języku polskim.
Zachęcamy też to odwiedzania nowej strony IAGG-ER https://www.iagg-er.eu/ oraz do współtworzenia newslettera, który będzie wydawany w oparciu o dane przesyłane z towarzystw gerontologicznych i geriatrycznych w Europie na adres IAGG European Region Secretariat secretariat@iagg-er.eu lub adres:  katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl   jeśli są w języku polskim.