Centrum Seniora w Szczecinie

Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Seniora w Szczecinie. Mam nadzieje, że będzie to kolejny ważny podmiot działający w obszarze polityki senioralnej w naszym mieście, szczególnie w zakresie edukacji gerontologicznej, integracji środowisk senioralnych oraz informacji o wydarzeniach i ofertach dla seniorów.