II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Sens i bezsens starości pt. Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne

Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej wraz z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Sens i bezsens starości pt. Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne, która odbędzie się w dniach 23-25.05.2018 r. w Białowieży.

Komunikat 1

Karta zgłoszenia