Zjazd naukowy PTG

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego zaprasza serdecznie do udziału w Zjeździe Naukowym PTG, jaki odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada br. (piątek i sobota) w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5.

Obrady sekcji społecznej zaplanowane są na sobotę, 18.11 od rana do wczesnego popołudnia. Mamy zaplanowane cztery sesje, których tematyka mogłaby dotyczyć przede wszystkim:

  •  aspektów demograficznych i społecznych starzenia się ludności,
  • warunków bytu osób starszych i zagadnień związanych z kształtowaniem tych warunków,
  • procesu starzenia się i starości z perspektywy pedagogicznej,
  • ujęcia socjologicznego starzenia się i starości,
  • społecznych i ekonomicznych aspektów opieki długoterminowej,
  • obrazu starości i pozycji osoby starszej w perspektywie historycznej i dnia dzisiejszego,

Organizatorzy traktują wskazane obszary jedynie jako przykłady i zapraszają do zgłaszania prezentacji obejmujących również inną tematykę. Organizatorzy przewidują również sesję plakatową poświęconą szeroko pojętym zagadnieniom gerontologii społecznej.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i nie dłuższych niż półstronicowe streszczeń wystąpień/posterów e-mailem na adres gerontologia@gerontologia.org.pl z kopią na adres piotr.bledowski@gmail.com do dnia 30 września br. Zależnie od tematyki zgłoszonych prezentacji organizatorzy zaproszą do ich oceny uznanych reprezentantów odpowiednich dyscyplin naukowych i specjalności – członków PTG.

Bliższe informacje na temat samej konferencji i warunków uczestnictwa są dostępne na stronie http://kobietaimezczyzna.info/zdrowe-starzenie/ . Jednocześnie przypominamy, że 17 listopada w godz. 18.00-20.00 odbędzie się Walne Zebranie PTG.