KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

logo

W dniach 17-18 listopada 2017 roku w Warszawie odbędzie się kolejny Kongres z cyklu KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, połączony tym razem z XIII Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

W imieniu Komitetu Naukowego, który tworzą: prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, prof. dr hab. n. ekon. Piotr Błędowski, prof. dr hab. n. med. Anna Skalska oraz prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, serdecznie zachęcamy do udziału w tym niezwykłym i ważnym dla środowiska medycznego wydarzeniu.

Program naukowy niezmiennie będzie obfitować w wystąpienia wybitnych praktyków, gwarantując wysoki poziom naukowy spotkania. Kongres przeznaczony jest przede wszystkim dla specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy podejmują kompleksową opiekę nad osobami starszymi, w tym geriatrów, lekarzy medycyny rodzinnej, internistów, oraz pielęgniarek. Będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, nieformalnych spotkań i merytorycznych dyskusji.

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kobietaimezczyzna.info oraz www.gerontologia.org.pl

KiM 65 Zgłoszenie

KiM65 Program konferencji

KOMITET NAUKOWY:
1. prof. dr hab. n. med. Barbara Bień
Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2. prof. dr hab. n. ekon. Piotr Błędowski
Kierownik Zakładu Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
3. prof. dr hab. n. med. Anna Skalska
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
4. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Kierownik Katedry I Kliniki Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

KOMITET ORGANIZACYJNY (członkowie zarządu głównego oraz przewodniczący oddziałów regionalnych PTG):
1. Dr n. med. Jerzy Foerster /Gdańsk/
2. Dr Marta Giezek /Szczecin/
3. Dr Anna Gutowska /Łódź/
4. Prof. Małgorzata Halicka /Białystok/
5. Dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich /Zielona Góra/
6. Dr n. med. Hanna Kachaniuk /Lublin/
7. Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska /Bydgoszcz/
8. Prof. dr hab. Ewa Kozdroń /Warszawa/
9. Dr Dorota Kozieł /Kielce/
10. Dr hab. Małgorzata Mossakowska /Warszawa/
11. Dr Agnieszka Naumann-Podczaska /Poznań/
12. Prof. dr hab. Anna Skrzek /Wrocław/
13. Dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska /Kraków/
14. Dr n. biol. Dorota Talarska /Poznań/
15. Dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel /Białystok/
16. Dr Maria Zrałek /Katowice/

PATRONAT HONOROWY:
1. Ministerstwo Zdrowia
2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro organizacyjne Kongresu:
OCI Sp. z o.o.
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel. 22 279 49 06 / 04 / 02
E-mail: kongres@ocinfo.pl
www.kobietaimezczyzna.info
www.facebook.com/kongresymedycznekobietaimezczyzna

Zapraszamy serdecznie.
Do zobaczenia w Warszawie!