14203177_1120696501330762_8990682609436782695_nNakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się we wrześniu książka członka naszego oddziału dr Rafał Iwańskiego pt. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. W publikacji przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez:
– sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej;
– sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej;
– opiekę nieformalną (rodzinną);
– prywatne placówki opiekuńcze.
Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.