Podczas ostatniego zebrania szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Pani Aleksandra Białonowicz wygłosiła referat pt. “Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co dalej?”. _MG_1359Po wykładzie wywiązała się długa i interesująca dyskusja, Pani Aleksandra Białonowicz z perspektywy lekarza oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadała na pytania związane ze skutkami choroby alkoholowej w ujęciu mikro oraz makrospołecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które prezentowane były podczas wykładu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – prezentacja