Zapraszamy na konferencję

VI KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: ŚWIAT PRZYJAZNY STAROŚCI z okazji Jubileuszu XX – Lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 pt.: SENIOR W RODZINIE I DLA RODZINY

08 – 09 października 2015 r

PROGRAM KONFERENCJI

08 października 2015 r. /czwartek/ – Wydział Humanistyczny US ul. Krakowska 71-79 Szczecin

Jubileusz XX – lecia PTG – oddziału szczecińskiego – Sala Rady Wydziału Humanistycznego US

15.00 – 15.10 Powitanie gości

15.10 – 15.25 Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – historia i współczesność – dr Beata Bugajska – Przewodnicząca szczecińskiego oddziału PTG

15.25 – 15.40 Wystąpienia zaproszonych gości

Obrady plenarne

15.40 – 16.00 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Człowiek starszy w rodzinie – wprowadzenie w problematykę konferencji

16.00 – 16.30 prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej). Przewodnicząca Zarządu Głównego PTG – Nowoczesne technologie – wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów na przykładzie projektu ENRICHME

16.30 – 17.00 prof. dr hab. Piotra Błędowski – (Szkoła Główna Handlowa) W-ce Przewodniczący Zarządu Głównego PTG – Miejsce człowieka starszego w rodzinie z perspektywy polityki społecznej.

17.00 – 18.00 Poczęstunek

09 października 2015 r. /piątek/

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.40 Otwarcie II dnia konferencji – dr Beata Bugajska Przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

9.40 – 9.50 Wystąpienie Anny Mieczkowskiej – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

OBRADY PLENARNE

9. 50 – 10.10 Rodziny światowe a relacje rodzinne seniorów – dr hab. Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej)

10.10 – 10.30 Międzygeneracyjny przekaz wartości w rodzinie – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki)

10.30 – 11.00 Otwarcie Targów promujących dobre praktyki w obszarze działań na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych

11.00 – 11.20 Przemoc wobec kobiet – perspektywa gerontologiczna – dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku – Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej)

11.20 – 11.40 Wzajemna zależność jako postulowany obraz starości – dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku – Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej)

11.40 – 12.30 Panel dyskusyjny: Człowiek starszy w rodzinie – problemy – wyzwania – dobre praktyki – moderator: dr Beata Bugajska

12.30 – 14.00 Targi promujące dobre praktyki w obszarze działań na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych

14.00 – 16.30 Sesje tematyczne oraz I spotkanie Regionalnej Rady ds. Seniorów

Sesja 1. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa nauk o zdrowiu – moderatorzy: dr hab. Urszula Kozłowska; dr Zuzanna Goluch – Koniuszy

Sesja 2. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa pracy socjalnej i pomocy społecznej – moderatorzy: dr Beata Bugajska; dr Marta Giezek

Sesja 3. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa ekonomiczno -prawna – moderatorzy prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz; dr hab. Iwona Bąk

Sesja 4. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa pedagogiczna – moderatorzy: dr Katarzyna Seredyńska, dr Anna Szafranek

Sesja 5. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa psychologiczna – moderatorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kroplewski; dr Celina Timoszyk – Tomczak

Sesja 6. Człowiek starszy w rodzinie – perspektywa antropologiczno – historyczna -moderatorzy: dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US; dr Ilona Kość

Sesja 7. Człowiek starszy w rodzinie – sesja kół naukowych – moderatorzy: Weronika Kondzioła, Joanna Krzemińska

16.30 – 17.00 Podsumowanie konferencji

Wydarzenia towarzyszące

Jubileusz XX – lecia szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

I spotkanie Regionalnej Rady ds. Seniorów – 09 października 2015 r.

Wystawa fotograficzna Bliżej siebie oraz wystawa fotograficzna Senior z Pasją Targi promujące dobre praktyki w obszarze działań na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych – 09 października 2015 r.

Giełda Pasji Seniora – Żyj z pasją i dziel się pasją – 10 października 2015 r.

Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów – 10-11 października 2015

 

Dodaj komentarz