22-23.03.2023 Międzynarodowa Konferencja – Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej interdyscyplinarnej, a pierwszej międzynarodowej konferencji na temat srebrnej gospodarki pt. Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2023 roku w trybie online.

Wyrażamy nadzieję, że seminarium będzie okazją do zaprezentowania wyników badań na temat dynamicznego zjawiska starzenia się społeczeństw, dokonania porównań w wymiarze interdyscyplinarnym i międzynarodowym oraz wzięcia udziału w tak ważnej dla naszego środowiska dyskusji naukowej i wymiany myśli.

Obszary tematyczne:

 • Konsument – senior jako nabywca, młodsi a starsi konsumenci, sytuacja kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, ICT, zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii
 • Gospodarstwo domowe – finanse i zasoby gospodarstw domowych seniorów, poziom a jakość życia gospodarstw, sytuacja gospodarstw domowych w czasie kryzysu, rodziny wielopokoleniowe vs. osamotnienie, inteligentne domy i urządzenia
 • Przedsiębiorstwo – strategie prosenioralne firm i instytucji, przedsiębiorczość seniorów, firmy wielopokoleniowe, kultura postfiguratywna vs, prefiguratywna, zarządzanie wiekiem
 • Organizacja – polityka wobec seniorów w ujęciu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, sytuacja zdrowotna i opieka nad osobą starszą, Life Long Learning, aktywność ngo, pandemia i kryzys – senior, jego sytuacja i wyzwania dla gospodarki

Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line do 28 lutego 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami publikacji swoich artykułów naukowych w czasopismach, które są partnerami konferencji:

Patroni seminarium:

 • Gerontologia Polska
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • Polskie Towarzystwo Zarzadzania Innowacjami
 • TNOiK o/Szczecin
 • PTE o/Szczecin
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją: https://www.akademiasztuki.eu/…/srebrna-gospodarka

Organizatorzy:

 • Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Katedra Marketingu – Instytut Zarządzania US
 • Katedra Pedagogiki Społecznej – Instytut Pedagogiki US

Kontakt: rafal.iwanski@usz.edu.pl

Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie: https://silvereconomy.com.pl/