Zarząd oddziału

dr Rafał Iwański – przewodniczący oddziału

dr hab. Beata Bugajska, prof. US – z-ca przewodniczącego

dr hab.  Ewa Frąckiewicz, prof. US – skarbnik

dr Magdalena Kamińska – sekretarz

dr Marta Giezek – członek zarządu