Zarząd oddziału

dr Marta Giezek – przewodnicząca oddziału

dr hab. Beata Bugajska – z-ca przewodniczącej

dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz – skarbnik

dr hab. prof. US Urszula Kozłowska – sekretarz

dr Rafał Iwański – członek zarządu