Psychologia/Pedagogika

Beata Bugajska, Dziewiąta faza życia – próba rozszerzenia teorii psychospołecznego rozwoju E.H. Eriksona. W: Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości, (red.) Artur Fabiś, Aleksandra Błachnio; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej, 2015 nr 1 (9), s. 19 – 36; (język polski),  ISBN: 978-83-941568-3-1; ISSN: 2450-0232. 169 s.

Beata Bugajska, Celina Timoszyk – Tomczak, Przyszłość transcendentalna w starości, s.119 – 131. W: Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości, (red.) Artur Fabiś, Aleksandra Błachnio; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej,  2015 nr 1 (9),  (język polski),  ISBN 978-83-941568-3-1; ISSN 2450-0232. 169 s.

Beata Bugajska: Monografia (współautor C. Timoszyk – Tomczak), Podróz w czasie . Warsztat rozwoju osobistego osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014.

Beata Bugajska: Uczelnia z misją  “35 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie” w: Edukacja ustawiczna dorosłych 1/2014   Toruń.

Beata Bugajska: Warsztat rozwoju osobistego – “Podróż w czasie” (współautor C. Timoszyk – Tomczak), w: Współczesne wyzwania gerontologii, s. 32- 47, Poznań 2014 r.

B. Bugajska, Sztuka życia – ku geragogice odwagi, w: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i  czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdańsk 2013

B. Bugajska, C. Timoszyk-Tomczak, Przyszłość w życiu osób starszych,  w: Gerontologia Polska, 2013, t. 21, nr 2

B. Bugajska, C. Timoszyk – Tomczak, Selected Factors of Future Time Perspectives for Women and Meni Later  adulthood, w: Polish Journal of Applied Psychology, ed. A. Kuczyńska 2013, Vol. 11. N 1, Published by the University of Wrocław Department of Psychology

B. Bugajska, Social exclusion of the elderly, w: Special Education: Learning,Education and rehabilitation, red, I. Ramik-Mażewska, T. Żółkowska, Editorial serie “Specialy Pedagogy _ Conception and the Reality” Vol II

B. Bugajska: Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego współautor C. Timoszyk-Tomczak.

Magdalena Leszko, Beata Bugajska, Towards creating a comprehensive care system for elders: an overview of long – term systems across the developed countries, (red.) Z. Szarota, J. Maćkowicz; EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej,  2015 nr 2 (10),  s. 13- 23; (język polski),  ISBN 978-83-941568-4-8; ISSN 2450-0232. 176 s.