Praca socjalna i pomoc społeczna

Marta Giezek, Wieloaspektowa aktywizacja seniorów (w) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2(18) czerwiec 2009, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2009

Marta Giezek, Rodzina wobec problemów związanych z hospitalizacją osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. Wczesna aktywizacja jako forma zapobiegania chorobie szpitalnej (instytucjonalnej) (w) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 3(19) wrzesień 2009, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2009

Marta Giezek, Profilaktyka i promocja zdrowia a niepełnosprawność (w) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 4(20) grudzień 2009, Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2009

Marta Giezek, Kierownik Zespołu Badawczego prac nad dokumentem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 – 2020

Marta Giezek współautor Edukacja dla bezpieczeństwa pod red. Edwarda W. Radeckiego, Szczecin 2015

Marta Giezek Turystyka osób w wieku starszym (w) Niepełnosprawny turysta – poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003

Marta Giezek, Osoby w wieku starszym (w) Turystyka osób niepełnosprawnych – podręcznik dla organizatorów turystyki i animatorów czasu wolnego osób niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Szczecin 2003