Medycyna

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz, Fall risk factors in community-dwelling elderly depending on their physical function, cognitive status and symptoms of depression., Int. J. Environ. Res. Public Health 2015 : vol. 12, nr 4, s. 3406-3416, język publikacji: ENG,

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz, Występowanie upadków pacjentów w wieku podeszłym w zależności od liczby i rodzaju zażywanych leków, W: Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej – badania, edukacja, współpraca, IV Bałtyckie Sympozjum, Szczecin, 21-23 maja 2015. Książka streszczeń.

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz. Tytuł oryginału: Characteristics of the circumstances and consequences of falls in a group of geriatric patients in primary health care – Charakterystyka okoliczności wystąpienia i konsekwencji upadków w grupie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku geriatrycznym, J. Publ. Health Nurs. Med. Rescue

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Beata Karakiewicz. Tytuł oryginału: Charakterystyka okoliczności wystąpienia i konsekwencji upadków w grupie pacjentów POZ w wieku geriatrycznym, W: Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r. Książka streszczeń. Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Beata Karakiewicz, Anna Jurczak, Joanna Pierzak-Sominka. Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2014.

Magdalena Sylwia Kamińska, Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym, Tytuł całości: W: Nauki o zdrowiu, badania, edukacja, współpraca. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Police, 22-23 marca 2013 r. Książka streszczeń.

Magdalena Sylwia Kamińska, Rola pielęgniarki rodzinnej w prewencji upadków w grupie pacjentów w wieku geriatrycznym, Fam. Med. Primary Care Rev, t. 15, nr 1/2013

Magdalena Sylwia Kamińska, Jacek Brodowski, Ocena zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku podeszłym objętych podstawową opieką zdrowotną w kontekście ryzyka upadku, (w:) Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r. Książka streszczeń.