Medyczny Uniwersytet Seniora przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (MUS PUM)

Działalność pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i jest kierowana do osób z wykształceniem minimum średnim, które ukończyły 60. rok życia.

Odpowiadając na potrzeby osób w okresie późnej dojrzałości, wyrażających chęć rozwijania się i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, założeniem projektu MUS PUM jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy seniorów w zakresie osiągnięć współczesnej medycyny, promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób, polepszenie jakości życia seniorów, successful ageing – pomyślne starzenie się w aspekcie holistycznym oraz integracja osób powyżej 60. roku życia.

Celami pośrednimi MUS PUM są: wspieranie alternatywnych dla pracy zawodowej i aktywności rodzinnej form aktywności społecznej seniorów, wzbogacenie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego, dostosowanie oferty usług społecznych do zmieniających się potrzeb i możliwości seniorów, poprawa społecznego obrazu starości – wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek seniorów w społeczeństwie oraz wspieranie działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, a także wspieranie i promowanie różnorodnych form kształcenia ustawicznego.

Każda edycja projektu MUS PUM zamyka się w cyklu dziesięciu spotkań – wykładów i warsztatów o tematyce medycznej i społecznej – odbywających się raz w miesiącu.

Projekt MUS PUM jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Strona internetowa MUS PUS

Kontakt:

dr n. med. Magdalena Kamińska

Koordynator Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM

Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej, Katedra Medycyny Społecznej

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

adres e-mail: magdalena.kaminska@pum.edu.pl

tel.: (91) 4800976

źródło: https://www.pum.edu.pl/studia/mus