Dzienny dom Senior Wigor

Dzienny dom Senior Wigor

Dom powstał w Kwartale 23 przy ul. Królowej Jadwigi 45 A i 45 C. Latem tego roku również w Kwartale zostały otworzone 23 mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach programu Dom dla Seniora.

Senior Wigor Otwarcie (1) - Marta Giezek - dyr MOPR Szczecin, Piotr Krzystek - Prezydent Szczecin, Joanna Łaskarzewska - Dyrektor PCK

W Dziennym Domu Senior WIGOR prowadzone są zajęcia dla grupy 30 seniorów przez minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dom jest otwarty od godziny 08:00 do godziny 18:30. Seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Senior Wigor Otwarcie (5)

Powierzchnia obydwu pomieszczeń przystosowanych do zajęć to ok. 200 m2. Na miejscu znajduje się sala do ćwiczeń, pokój biblioteczny, pokój pielęgniarki, pokój konsultacyjny, pokój do wypoczynku, łazienki, toalety, szatnie oraz wspólna sala w której seniorzy będą mogli przygotowywać i spożywać posiłki. Uczestnicy będą mieli również zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

Senior Wigor Otwarcie (3)

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.